น้ำประปามาเก็บลงแท้งค์น้ำ เพื่อพักน้ำและตกตะกอน จากนั้นปั๊มสูบน้ำประปาเพื่อจ่ายเข้าระบบเครื่องกรองน้ำเครื่องกรอง ซึ่งบรรจุสารกรองแมงกานีส เพื่อทำหน้าที่ในการกรองตะกอนความขุ่นในน้ำ และตะกอนสนิมเหล็ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *