เข้าเครื่องกรองสแตนเลสบรรจุสารกรองคาร์บอน เพื่อทำหน้าที่ในการกรองน้ำประปาเพื่อลดตะกอนความขุ่นในน้ำ และจับกลิ่น สี คลอรีนที่มาในน้ำดิบประปา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *