น้ำกรองที่เก็บพักในถังน้ำกรอง จะถูกส่งเข้าเครื่องกรองระบบ R.O.น้ำกรองจะผ่านเยื่อกรองเมมเบรนที่ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน หมายความว่าในน้ำกรองนี้ถ้ามีสารละลายที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.0001 ไมครอน ไม่สามารถผ่านทะลุได้ น้ำ R.O. เหล่านี้จะถูกส่งไปเก็บในถังพักน้ำ R.O. แล้วส่งต่อผ่าน OZONE และผ่านแสง Ultraviolet เพื่อฆ่าเชื่อโรคต่าง ๆ เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนบรรจุขวด เพื่อบริโภคต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *