ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

น้ำประปามาเก็บลงแท้งค์น้ำ เพื่อพักน้ำและตกตะกอน จากนั้นปั๊มสูบน้ำประปาเพื่อจ่ายเข้าระบบเครื่องกรองน้ำเครื่องกรอง ซึ่งบรรจุสารกรองแมงกานีส เพื่อทำหน้าที่ในการกรองตะกอนความขุ่นในน้ำ และตะกอนสนิมเหล็ก

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

เข้าเครื่องกรองสแตนเลสบรรจุสารกรองคาร์บอน เพื่อทำหน้าที่ในการกรองน้ำประปาเพื่อลดตะกอนความขุ่นในน้ำ และจับกลิ่น สี คลอรีนที่มาในน้ำดิบประปา

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

เครื่องกรองสแตนเลสบรรจุสารกรองเรซิน เพื่อทำหน้าที่ในการกรองน้ำประปาเพื่อลดความกระด้างของน้ำและจับหินปูนออก น้ำประปาที่ผ่านสารกรองทั้ง 3 ประเภทแล้ว เรียกว่า น้ำกรอง (soft water) ซึ่งน้ำกรองนี้สามารถบริโภคได้แล้ว แต่ในระบบการผลิต R.O. ยังมีขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

น้ำกรองที่เก็บพักในถังน้ำกรอง จะถูกส่งเข้าเครื่องกรองระบบ R.O.น้ำกรองจะผ่านเยื่อกรองเมมเบรนที่ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน หมายความว่าในน้ำกรองนี้ถ้ามีสารละลายที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.0001 ไมครอน ไม่สามารถผ่านทะลุได้ น้ำ R.O. เหล่านี้จะถูกส่งไปเก็บในถังพักน้ำ R.O. แล้วส่งต่อผ่าน OZONE และผ่านแสง Ultraviolet เพื่อฆ่าเชื่อโรคต่าง ๆ เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนบรรจุขวด เพื่อบริโภคต่อไป